Werkwijze

Bij de individuele bijlessen, huiswerkbegeleiding en de ‘Ik leer anders’-training werken we volgens onderstaand schema.

Stap 1: De intake 

Het traject van de individuele bijles start altijd met een intake om kennis te maken met u en uw kind. Tevens willen wij jullie hulpvraag zo helder mogelijk krijgen en formuleren we samen streefdoelen.

Stap 2: Het hulpplan

Na de intake stellen wij een plan op, waarin wij aangeven hoe lang we bezig zullen zijn met de bijles om het gewenste streefdoel te behalen. In het plan zal ook de inhoud van de bijlessen beschreven worden, wie de lessen zal geven en de frequentie van de lessen. Het plan wordt vervolgens digitaal naar u verstuurd, zodat u het kunt doorlezen en akkoord kan geven. Na uw akkoord en het ontvangen van de betaling kan de bijles van start gaan.

Stap 3: De bijles 

Bij Bij Juf vinden wij het belangrijk dat uw kind zich veilig en op zijn gemak voelt tijdens de bijles. Er staat altijd wat te drinken en een gezonde snack voor ze klaar. In de bijles werken we aan de streefdoelen met behulp van uitdagende materialen. De lessen worden op maat gegeven en sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Stap 4: De evaluatie 

Aan het einde van het traject vindt altijd een evaluatie met u en uw kind plaats. De eindevaluatie zal de laatste 20 minuten van de laatste bijles ingepland worden. Daarnaast zijn we voor of na de bijles altijd bereid om korte vragen te beantwoorden. Ook per mail kunt u vragen of opmerkingen aan ons kwijt.