Lessen

Lessen voor ieder kind

Hieronder een overzicht van alle lessen die wij bieden aan kinderen na schooltijd.

Over Bij Juf

Lessen

Hieronder een overzicht van alle lessen die wij bieden aan kinderen na schooltijd.

Individuele bijles

Individuele bijles

Soms hebben kinderen net even een klein beetje extra hulp nodig om hun zelfvertrouwen weer een zetje te geven. Wij bieden daarom strippenkaarten van 10 lessen aan of losse lessen van 30 of 50 minuten. Bij de start van het traject wordt een op maat gemaakt hulpplan opgesteld met de doelen waar we die periode aan gaan werken. De lessen zijn altijd bij een vaste juf, op een vaste tijd en worden individueel gegeven. Wij bieden alleen lessen in onze praktijk en niet op locatie.

Losse les van 50 minuten €49,50
Strippenkaart 10x 50 minuten €475
Losse les van 30 minuten €30
Strippenkaart 10x 30 minuten €290
(exclusief €20,- inschrijfkosten)

Taal in blokjes

Taal in blokjes

Kinderen met dyslexie of lees- of spellingsproblemen worden door Diana of Chantal geholpen door middel van Taal in Blokjes.


Wij proberen tijdens deze lessen altijd een verbinding te leggen met de lees- of spellingsmethode van school, zodat de methodiek ook in de dagelijkse praktijk kan worden ingezet.

Toets-training

Toets-training

In het najaar en in het voorjaar bieden wij een speciale training aan voor kinderen uit groep 7 of 8. De inhoud van de training is er op gericht om vertrouwd te raken met de vraagstelling bij toetsopgaven, waardoor de kans op onderpresteren wordt verkleind. Deze training is niet geschikt om eventuele achterstanden te behandelen. Wekelijks behandelen we 1 specifiek vakgebied: begrijpend lezen, studievaardigheden, rekenen en taal/spelling. Met behulp van een stappenplan gaan de kinderen aan de slag met de opgaven. De training wordt gegeven door 2 ervaren leerkrachten in een groep van maximaal 12 leerlingen.

Ik leer anders

Ik leer anders

Bij deze individuele training helpen wij kinderen die in beelden denken, zogeheten beelddenkers. Bij de training leren wij uw kind de informatie die het krijgt, om te zetten in beelden en in hun hoofd op te laten slaan. Tijdens de trainingen werken we met een werkboek, dat de kinderen krijgen van ons. We behandelen o.a. spellingwoorden (dictee), tafels en deelsommen, het alfabet, automatiseren en klokkijken. De basistraining duurt 5 a 6 lessen en de lessen kunnen daarna verlengd worden.

Contact met school

Contact met school
€20 per lessenreeksWij denken graag mee

Contact met school

Om een duidelijk beeld te krijgen van het leerprobleem of de achterstand van uw kind kunnen wij contact opnemen met de leerkracht en/of intern begeleider. Onze ervaring leert dat de leerkracht veel kan vertellen over de leerstijl van uw kind. Door in gesprek te gaan kunnen wij beter inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind en aansluiten op de methodes en de strategieën die in de klas gehanteerd worden. Voorbeeld: uw kind heeft moeite met spelling. Wij kunnen tijdens de bijlessen alle categorieën gaan oefenen, maar de leerkracht weet door het analyseren van toetsen en het systematisch volgen van vorderingen welke categorieën beheerst worden en met welke uw kind nog moeite heeft. Door in gesprek te gaan, kunnen wij een plan op maat opstellen.

Zomervakantie

Kick-start lessen in de zomervakantie

De zomervakantie is er voor rust en ontspanning, maar zorgt er soms ook voor dat de lesstof een beetje wegzakt. De zogenoemde 'zomerdip'. Daarom biedt Bij Juf in de laatste week van de zomervakantie (28 t/m 31 aug.) een lessenpakket aan waarbij er van maandag tot en met donderdag dagelijks een individuele les van 50 minuten staat gepland. Vooraf bespreken we waar we aan gaan werken deze  lessen, zodat het kind een goede start heeft in het nieuwe schooljaar. Er is een mogelijkheid voor een 3- of 4-daagse Kick-start. 

Kosten:

3-daagse Kick-start €140,- 

4-daagse Kick-start €185,-

*prijzen zijn voor individuele lessen incl. lesmateriaal, fruit en wat te drinken.