Lessen

Lessen voor ieder kind

Hieronder een overzicht van alle lessen die wij bieden aan kinderen na schooltijd.

Over Bij Juf

Lessen

Hieronder een overzicht van alle lessen die wij bieden aan kinderen na schooltijd.

Summerschool

3-daagse Summerschool

Ook deze zomer organiseren wij weer onze populaire Summerschool!

De Summerschool heeft met name het doel om kinderen weer helemaal fris en vol zelfvertrouwen aan het nieuwe schooljaar te laten beginnen. Dit doen we door stof van het afgelopen leerjaar te herhalen en vooruit te blikken op het komende jaar. Natuurlijk houden we alles netjes bij in een plan met logboek dat iedere dag mee naar huis gaat.

Of je zoon/dochter nu wil oefenen met rekenen, (werkwoord) spelling, begrijpend lezen en/of taal, wij willen ze daar graag bij helpen in een ongedwongen, relaxte sfeer met 1-op-1 begeleiding. Natuurlijk is het ook gewoon zomervakantie, dus plannen we de lessen zo veel mogelijk in de ochtend, zodat ze nog genoeg tijd hebben om andere leuke dingen te doen.

Data: 23-24-25 augustus 2022
Kosten: 3x 50 min. €140
Vol=vol

Individuele bijles

Individuele bijles

We bieden hulp bij problemen op het gebied van: rekenen, spelling, technisch lezen, studievaardigheden en begrijpend lezen. Deze lessen geven wij één op één en vinden plaats Bij Juf ná schooltijd.

50 min. €48 10x50 min. €460
30 min. €29 10x30 min. €280
Excl. €20 eenmalige inschrijfkosten

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

We bespreken de agenda, helpen bij het plannen en begeleiden bij het maken van het huiswerk en het leren/voorbereiden voor toetsen.
 Daarnaast bieden we hulp bij het maken van werkstukken of spreekbeurten. De huiswerkbegeleiding is geschikt voor kinderen van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

50 min. €48 10x50 min. €460
30 min. €29 10x30 min. €280
Excl. €20 eenmalige inschrijfkosten

Taal in blokjes

Taal in blokjes

Kinderen met dyslexie worden door Diana geholpen door middel van Taal in Blokjes.

CITO-training

CITO-training

In het najaar en in het voorjaar bieden wij een speciale training aan voor kinderen uit groep 7 of 8. De inhoud van de training is er op gericht om vertrouwd te raken met de vraagstelling bij toetsopgaven, waardoor de kans op onderpresteren wordt verkleind. Deze training is niet geschikt om eventuele achterstanden te behandelen. Wekelijks behandelen we 1 specifiek vakgebied: begrijpend lezen, studievaardigheden, rekenen en taal/spelling. Met behulp van een stappenplan gaan de kinderen aan de slag met de opgaven. De training wordt gegeven door 2 ervaren leerkrachten in een groep van maximaal 12 leerlingen.

Ik leer anders

Ik leer anders

Bij deze individuele training helpen wij kinderen die in beelden denken, zogeheten beelddenkers. Bij de training leren wij uw kind de informatie die het krijgt, om te zetten in beelden en in hun hoofd op te laten slaan. Tijdens de trainingen werken we met een werkboek, dat de kinderen krijgen van ons. We behandelen o.a. spellingwoorden (dictee), tafels en deelsommen, het alfabet, automatiseren en klokkijken. De basistraining duurt 5 a 6 lessen en de lessen kunnen daarna verlengd worden.

Contact met school

Contact met school

€20 per lessenreeks

Wij denken graag mee

Contact met school

Om een duidelijk beeld te krijgen van het leerprobleem of de achterstand van uw kind kunnen wij contact opnemen met de leerkracht en/of intern begeleider. Onze ervaring leert dat de leerkracht veel kan vertellen over de leerstijl van uw kind. Door in gesprek te gaan kunnen wij beter inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind en aansluiten op de methodes en de strategieën die in de klas gehanteerd worden. Voorbeeld: uw kind heeft moeite met spelling. Wij kunnen tijdens de bijlessen alle categorieën gaan oefenen, maar de leerkracht weet door het analyseren van toetsen en het systematisch volgen van vorderingen welke categorieën beheerst worden en met welke uw kind nog moeite heeft. Door in gesprek te gaan, kunnen wij een plan op maat opstellen.